Lageroptimering mindsker spild

Lageroptimering handler om at have de rigtige varer på lager på det rette tidspunkt, kort sagt. Men lageroptimering har mange flere aspekter i sig, da det også handler om at kunne forecaste hvad der skal være på lageret. Og her kan lageroptimering være med til at optimere lagerbeholdningen i en sådan grad, at det kan være med til at sikre den grønne omstilling.

Dette kommer sig ved brug af Slimstocks lageroptimerende softwareløsning, som hedder Slim4, som sørger for at mindske lageret. På den måde er lageroptimeringen med til at mindske spild med varer, der er løbet ud og varer der er udenfor sæson. Sidstnævnte frigiver også kapital.

Måden lageroptimeringen fungerer på, er ved at kigge på hvad der er af historik i forhold til bestillinger og bestemte varer som der eventuelt kun er brug for i bestemt sæsoner, eller som der er ekstra meget brug for i andre sæsoner.

Lageroptimering gennem lageroptimerende software fungerer på den måde at det hele er digitalt, og kan styres centralt, uden medarbejderne skal gå ind og beslutte hvad der skal bestilles og hvad der skal tages højde for.

Den lageroptimerende software løsning sikrer også at kunderne bliver mere tilfredse, da der altid vil være det på lager, som de har brug.

Lageroptimering uanset branche

Lageroptimering med softwareløsningen passer ikke kun til én bestemt branche. Lageroptimering gennem software passer til alle brancher og kan skabe resultater og værdi for alle brancher og industrier. Der skal blot være et lager, af en vis størrelse, før investeringen kan tjene sig hjem igen. Til gengæld bliver der så også skabt en ROI på 1 år.

Eksperter i lageroptimering

Hos Slimstock er de eksperter i lageroptimering og har eksperter ansat, som kender de forskellige brancher ud og ind. Det vil sige de kender de pains og gains hver branche sidder med, og kender dermed også, hvordan de kan hjælpe til med lageroptimering gennem den lageroptimerende software løsning.

Gennem de sidste 30 år har virksomheden hjulpet en masse virksomheder både i Danmark og i udlandet, hvor de frigør kapital ved at forbedre mængden og sortimentet af varer på laget. Lageroptimering øger effektiviteten og eliminerer spild, og er fuldt integrerbart med ERP-system. Lageroptimering tager altid udgangspunkt i hvilken branche din virksomhed opererer inden for, samt hvilke ønsker og mål I har for lageroptimering. Hvad der netop er jeres fokus område er noget som konsulenter inden for lageroptimering hurtigt får sporet sig ind på jeres behov.

Lageroptimering handler om at forecaste og forudse hvilket behov din virksomhed skal opfylde hos dine kunder. Ved at digitalisere denne proces kan du få et mere præcist forecast af virksomhedens fremtidige bestillinger af varer. Det frigiver tid for dine medarbejdere eller kolleger, som ellers skulle danne sig dette overblik manuelt. Det mindsker risikoen for at fejlvurdere og dermed lave fejlbestillinger. Dette er igen med til at elimere spild af varer og driftskapitalen bliver også holdt nede. Det er dét lageroptimering går ud på, og det er dét du får ud af lageroptimering med Slim4.